top of page
Hem : Instagram
IMG_6153.JPG
IMG_6154.JPG
Hem : Welcome

Eskilstuna matkultur

Centrum för hållbar mathushållning.

Eskilstuna matkultur är ett mathantverksföretag under utveckling 2021. Vi förädlar bär, frukt och grönsaker efter säsong i tätt samarbete med den ideella föreningen med samma namn.


Föreningen syfte är att främja matkultur.

Med matkultur menas mat med kultur, alltså fermenterade produkter med bakteriekultur. Mat med gamla anor, alltså traditionell mat med historisk anknytning till Eskilstuna och Sörmland. Mat från olika kulturer och hur dessa kan ges lokal anknytning kring råvaror förädlingsmetoder och lagring.

Hållbar mat, alltså mat som inte lämnar för stora avtryck i miljön.

Med att främja menas att lära tillsammans, sprida kunskap, 

och bidra till ökad tillgänglighet av matkultur.

Företagets syfte är att tillgängliggöra produkter med dessa värden.


Verksamheten blir dels ett produktionskök där man på livsmedelsgodkänt vis kan förädla bär frukt och grönsaker för självhushållning och försäljning och  även, på övrig tid en  en plats där föreningens medlemmar tillsammans kan ta

tillvara bär frukt grönsaker under säsong, samlas,  samverka, lära och trivas kring lokal mat.

Ett litet småskaligt centrum för hållbar mathushållning.

Hem : About Us

Kontakta oss!

070 620 59 47

Hem : Om oss
Hem : Contact
bottom of page